Consultați promoția actuală de iarnă. La vânzarea ultimelor piese, s-ar putea să vă așteapta piesa potrivită la o reducere suplimentară doar pentru Dvs.

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Societate comercială SJS Distrib s.r.o.

Cu sediul în Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Republica Slovacă

Număr de identificare: 50662759

înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Žilina, Secția Sro, Dosarul 66932 / L-Zbl

pentru vânzarea de bunuri printr-un magazin online situat pe site-ul de internet https://outdoorlive.ro

 1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare „Termeni și condiții”) ale SJS Distrib s.r.o., cu sediul în Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovacia, număr de identificare: 50662759, CIF: SK2120411876 (denumită în continuare „Vânzătorul”) reglementează, în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Cul. de legi, Cod civil, drepturile și obligațiile reciproce ale părților care apar în legătură sau pe baza contractului de vânzare -cumpărare (denumit în continuare ” contract de vânzare”) încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (în continuare” Cumpărător „) prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online al Vânzătorului funcționează la adresa de internet https://outdoorlive.cz/ (denumit în continuare „site-ul web”) printr-o interfață web (denumită în continuare „Interfața Web a magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunurile în cadrul activității sale de afaceri sau în cazul îndeplinirii obligațiilor de servici.

1.3. În contractul de vânzare se poate conveni asupra dispozițiilor aparte ale termenilor și condițiilor. Dispozițiile aparte din contractul de vânzare au prioritate față de prevederile din Termeni și condiții.

1.4. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare. Contractul de vânzare și termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de vânzare poate fi încheiat în limba română.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din data intrării în vigoare a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

2.1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

2.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile bunurilor oferite includ TVA. Oferta de vânzare a bunurilor și prețurile acestor bunuri rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare în condiții negociate individual.

2.3. Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării. Date privind costuri cu ambalarea și livrarea bunurilor menționate în interfața web a magazinului, sunt valabile doar în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Românie.

2.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:

2.4.1. bunuri comandate (bunurile comandate sunt plasate de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),

2.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a bunurilor,

2.4.3. modul de livrare solicitat al bunurilor comandate

2.4.4. costuri asociate cu livrarea bunurilor (denumite împreună în continuare „Comanda”).

2.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se oferă posibilitatea să verifice și să schimbe datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul are posibilitatea, printre altele, să detecteze și să corecteze erorile apărute la introducerea datelor în comandă și să scoată articolele individuale din coșului electronic de cumpărături. Cumpărătorului i se vor arăta în special toate bunurile stocate în coșul de cumpărături, prețul acestor bunuri, cantitatea de articole (bucăți) individuale, prețul total al tuturor bunurilor stocate în coșul de cumpărături și costul transportului bunurilor comandate; prețurile bunurilor sunt afișate ca prețuri inclusiv TVA.

2.6. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Finalizează comanda”. De către vânzător, informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte. Trimiterea unei comenzi este o propunere a cumpărătorului de a încheia un contract de vânzare. Prin aceasta Cumpărătorul acceptă fără rezerve toate prevederile ale Termenilor și Condițiilor în vigoare în ziua expedierii comenzii, precum și prețul bunurilor menționate pe site-ul web al magazinului.

2.7. La primirea comenzii, sistemul automatizat al Vânzătorului confirmă imediat acest fapt către cumpărător prin poșta electronică la adresa poștei electronice a cumpărătorului specificată în interfața de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa electronică a cumpărătorului”). Textul acestor termeni și condiții este atașat la e-mailul de confirmare. Dacă cumpărătorul a introdus o adresă electronică greșită a cumpărătorului și prin urmare confirmarea comenzii nu poate fi livrată, vânzătorul are dreptul să anuleze comanda.

2.8. Confirmarea primirii comenzii conform articolului 2.7. nu este încheierea contractului de vânzare. Contractul de vânzare va fi stabilit abia în momentul înmânării confirmării referitoare la livrarea bunurilor, pe care Vânzătorul o expediază pe adresa de e-mail a Cumpărătorului.

2.9. În funcție de natura comenzii, (cantitate de bunuri, preț de achiziție, costuri de livrare estimate), Vânzătorul este întotdeauna autorizat să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon) sau precizarea ori schimbarea condițiilor de livrare sau a metodei de plată față de contractul de vânzare. Într-un astfel de caz, contractul apare numai după confirmarea suplimentară a comenzii de către cumpărător.

2.10. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că Vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de vânzare în special cu persoanele care și-au încălcat anterior, în mod substanțial, obligațiile față de Vânzător.

2.11. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de vânzare. Costurile suportate de Cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de tarife standard.

 1. PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul bunurilor și eventualele cheltuieli legate de livrarea bunurilor conform contractului de vânzare, Cumpărătorul le poate achita prin următoarele moduri:

3.1.1. în numerar cu ramburs în locul de destinație menționat de către cumpărător în comanda făcută, și anume odată cu preluarea bunurilor de la transportator/ curier

3.1.2. fără numerar prin transfer în contul vânzătorului nr. RO37 BACX 0000 0022 2296 0000, deschis la societatea UniCredit Bank, S.A. ( în continuare „contul vânzătorului“)

3.1.3. fără numerar prin intermediul sistemului de plăți GoPay

3.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor, la valoarea convenită. Cu excepția cazului în care este specificat altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor.

3.3. În cazul plății ramburs, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, achitarea prețului de achiziție are scadență în termen de 3 zile de la confirmarea primirii comenzii, respectiv de la trimiterea facturii electronice.

3.4. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul intrării sumei respective în contul vânzătorului.

3.5. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a achita prețul de achiziție, avansul sau restul prețului de achiziție, în termenul prevăzut, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile de la expirarea acestei perioade. Retragerea din contract trebuie înmânată cumpărătorului de către Vânzător, de regulă prin intermediul interfeței web a magazinului sau, eventual, printr-un mesaj de e-mail, dacă comunicarea dintre cumpărător și vânzător a fost realizată prin mesaje de e-mail.

3.6. Vânzătorul va trimite bunurile cumpărătorului numai după ce prețul de achiziție a fost achitat complet în contul vânzătorului. Dispozițiile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică. Vânzătorul este obligat să trimită bunurile cumpărătorului, fără întârziere, imediat după ce cumpărătorul a plătit integral prețul lor de achiziție. Referitor la acest fapt este obligat să-l înștiințeze pe Cumpărător, de obicei prin interfața web a magazinului.

3.7. Eventualele reduceri de preț ale bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele, iar reducerea poate fi aplicată numai bunurilor care nu au deja prețul redus.

3.8. Dacă acest fapt este obișnuit în relații de afaceri sau dacă este stipulat în regulamente legale generale obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal – factură privind plățile efectuate în baza contractului de vânzare. Vânzătorul este plătitor de TVA  Documentul fiscal – factura este emisă de către vânzător cumpărătorului și trimisă în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului sau în formă listată pe hârtie împreună cu bunurile.

 1. SCHIMBAREA PRODUSELOR

4.1. Cumpărătorul are dreptul să solicite înlocuirea bunurilor livrate cu alte bunuri de altă mărime, culoare sau tip etc., în cazul în care vânzătorul are acestea la dispoziție. Acest drept Cumpărătorul îl are numai cu condiția ca bunurile să nu fi fost manipulate mai mult decât este necesar pentru aflarea caracteristicilor și a funcționalității bunurilor.

4.2. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite dreptul la schimbarea bunurilor în termen de 30 de zile de la data primirii bunurilor. Dacă face acest lucru, va notifica prin intermediul formularului care însoțește bunurile primite, eventual care se găsește pe pagina https://outdoorlive.ro/schimbarea-produselor/, că intenționează să înlocuiască bunurile livrate cu bunuri de altă mărime, culoare, tip etc., indicând bunurile necesare și bunurile trimise pentru a fi schimbate, împreună cu formularul și dovada plății, înapoi către vânzător în termen de 30 de zile de la data primirii mărfii la adresa specificată la articolul 13.9. Pentru a respecta perioada de exercitare a dreptului la schimb, este suficientă trimiterea bunurilor înaintea expirării perioadei respective. Costul direct al returnării bunurilor este suportat de cumpărător.

4.3. Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să ia legătura cu Vânzătorul pentru a vedea dacă bunurile solicitate sunt în stoc, înainte de a-și exercita dreptul la schimb, ceea ce va duce la o rezolvare mai rapidă a problemei.

4.4. Dacă Vânzătorul nu are bunurile solicitate de Cumpărător, fapt cu care Vânzătorul îl informează fără întârziere pe Cumpărător, Cumpărătorul va avea dreptul să păstreze bunurile comandate inițial sau dreptul de a se retrage din contractul de vânzare. În cazul acesta perioada legală de 14 zile pentru a se retrage din contract, începe cu data în care vânzătorul anunță pe cumpărător că bunurile solicitate nu sunt disponibile. În cazul retragerii, Vânzătorul va returna Cumpărătorului prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare.

4.5. Prețul bunurilor returnate se va scădea din prețul bunurilor trimise în schimb. În cazul în care prețul bunurilor inițiale a fost mai mare, cumpărătorul va returna imediat diferența de preț de achiziție la primirea noii livrări, de obicei nu prin numerar. Dacă prețul bunurilor originale a fost mai mic, vânzătorul nu va trimite noile bunuri înainte ca diferența de preț de achiziție să fie achitată de către cumpărător, de obicei prin transfer bancar, în contul vânzătorului sau cel târziu la primirea bunurilor înlocuite.

4.6. Dacă cumpărătorul solicită schimbul de bunuri dintr-un motiv ce ține de el, de exemplu, dacă nu i se potrivește mărimea, dorește o altă culoare etc., plătește costurile de livrare conforme cu prețul anterior pentru comanda livrată. Atunci când solicită înlocuirea, cumpărătorul se obligă să nu trimită bunurile ramburs.

4.7. În cazul în care Cumpărătorul solicită schimbul de bunuri din cauza expedierii altor bunuri decât cele comandate, din cauza expedierii altor mărimi sau altor culori decât cele comandate, sau alte motive de partea Vânzătorului, costurile de livrare sunt suportate de către Vânzător. Atunci când solicită înlocuirea, cumpărătorul se obligă să nu trimită bunurile ramburs.

4.8. Bunurile care urmează să fie înlocuite trebuie să fie în ambalajul original nedeteriorat, nu trebuie să prezinte urme de folosire, trebuie să fie nedeteriorate, complete (inclusiv accesorii, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare etc.) și cu dovada de achiziție și etichete originale. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, înlocuirea nu va fi posibilă.

 1. RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE

5.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract și fără să ofere motivul, și anume în termen de 30 de zile din ziua următoare a datei la care a avut loc

5.1.1. la preluarea bunurilor de către cumpărător sau de către un terț desemnat de acesta (altul decât transportatorul) sau

5.1.2. la preluarea ultimei livrări a bunurilor de către cumpărător sau de către un terț desemnat de acesta (altul decât transportatorul) în cazul în care cumpărătorul a comandat bunuri diferite în cadrul aceleiași comenzi, iar vânzătorul i le-a livrat separat în două sau mai multe tranșe, sau

5.1.3. la preluarea ultimului articol sau a unei părți din bunuri de către cumpărător sau de către un terț desemnat de cumpărător (altul decât transportatorul) în cazul în care vânzătorul livrează părți ale bunurilor constând din mai multe articole sau piese.

5.2. Prin retragerea din contractul de vânzare, contractul se anulează de la început. În scopul exercitării dreptului de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze, despre intenția sa de retragere din contractul de vânzare, societatea SJS Distrib, s. r. o., cu sediul social în Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Republica Slovacă, e-mail: info@outdoorlive.ro, număr de telefon: +40 312 296 611 sub forma unui act juridic unilateral (de exemplu, printr-o scrisoare trimisă printr-un operator poștal sau prin e-mail). Cumpărătorul poate utiliza formularul tip de retragere anexat, însă aceasta nu este obligația sa.

5.3. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți retragerea împreună cu bunurile livrate  înainte de expirarea termenului de 30 de zile.

5.4. Cumpărătorul va returna bunurile sau le va preda la adresa Packeta.ro, 93556556, Drumul Osiei 53-55, 062395 Bucuresti, Romania. Cumpărătorul va returna bunurile nedeteriorate și nefolosite, cu toate accesoriile și documentele complete (dovada achiziției, instrucțiuni de utilizare, certificat de garanție) și dacă este posibil, în ambalajul original (în special în cazul încălțămintei).

5.5. După ce cumpărătorul returnează bunurile conform articolului 5.4. din Termeni și condiții, Vânzătorul are dreptul să inspecteze bunurile returnate, în special pentru a stabili dacă bunurile returnate nu sunt deteriorate, uzate sau consumate parțial.

5.6. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare, Vânzătorul va returna Cumpărătorului, fără întârziere nejustificată, în cel mult 14 zile de la primirea notificării de retragere din contractul de vânzare, toate plățile primite de către Vânzător, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare apărute ca urmare a metodei de livrare aleasă de cumpărător, care este alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de vânzător). Vânzătorul va folosi aceleași mijloace de plată folosite de Cumpărător pentru a executa Tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul specifică în mod expres altfel. Astfel pentru cumpărător nu apar nici un fel de costuri suplimentare.

5.7. Cu toate acestea, indiferent de termenul specificat la articolul 5.6. vânzătorul nu este obligat să trimită sume de bani cumpărătorului înainte ca acesta să livreze bunurile la adresa specificată la articolul 5.4.

5.8 Cumpărătorul va suporta costurile directe de returnare a mărfii către vânzător.

5.9 Cumpărătorul nu va fi răspunzător, în ceea ce privește retragerea sa din Contractul de vânzare în conformitate cu articolul 5.1., pentru reducerea valorii bunurilor ca urmare a manipulării bunurilor în modul care este necesar pentru familiarizarea cu natura și caracteristicile bunurilor, inclusiv funcționalitatea acestora. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile livrate Vânzătorului sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate și în cazul în care o astfel de deteriorare, uzură sau consum parțial se datorează manipulării bunurilor într-un alt mod decât cel necesar, ținând cont de natura și caracteristicile sale, cumpărătorul răspunde în fața vânzătorului pentru scăderea valorii bunurilor cauzată de o astfel de manipulare. În acest caz vânzătorul are dreptul la compensarea solicitării de acoperire a deprecierii vis a vis de solicitarea cumpărătorului de restituire a prețului bunurilor.

5.10. În cazurile în care Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, Vânzătorul are de asemenea dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare în orice moment, și anume până în momentul preluării bunurilor de către cumpărător. Într-un astfel de caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer, fără numerar, în contul specificat de Cumpărător. Dacă cumpărătorul nu face precizări, vânzătorul returnează prețul de achiziție în contul de la care acesta a fost trimis.

5.11. În cazul în care împreună cu bunuri, cumpărătorului li se oferă un cadou, contractul cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția că, dacă cumpărătorul se retrage din contract, contractul cadou într-o astfel de situație încetează să fie valabil și cumpărătorul este obligat să înapoieze vânzătorului împreună cu bunuri și cadoul primit.

 1. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA BUNURILOR

6.1. Modul de livrare a bunurilor este ales de cumpărător din opțiunile enumerate în interfața web a magazinului.

6.2. Dacă vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comanda conform contractului de vânzare, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, acesta răspunde pentru daunele cauzate vânzătorului; vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare

6.3. În cazul în care din motivele de partea cumpărătorului este necesară livrarea bunurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor, respectiv costurile asociate cu alte metode de livrare.

6.4. La preluarea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului și în cazul sesizării a oricărei probleme, trebuie să-l anunțe imediat pe transportator. În cazul în care a constatat o încălcare a integrității ambalajului, care indică intrarea neautorizată în pachet, cumpărătorul nu trebuie să preia pachetul de la transportator. Prin semnarea avizului de livrare, cumpărătorul confirmă că pachetul care conține bunurile este intact. Cumpărătorul este de asemenea obligat să inspecteze fizic toate bunurile livrate și dacă acestea prezintă semne de deteriorare, trebuie să contacteze imediat vânzătorul.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul de bunuri pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acesta sunt emise de către vânzător. Cantitatea de marfă și alte informații despre condițiile de livrare a bunurilor sunt menționate pe următoarele pagini: https://outdoorlive.cz/modul-livrării/.

 1. DREPTURILE DE EXECUTARE DEFECTOASĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii (în special prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 și §2161 până la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Culegere de legi referitoare la protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru lipsa de defecte ale bunurilor. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător, în special în momentul în care cumpărătorul preia bunurile, că:

7.2.1. bunurile au proprietățile negociate de părți și, în absența unei astfel de negocieri, bunurile au proprietățile descrise de vânzător sau de producător sau pe care cumpărătorul le așteaptă cu privire la natura bunurilor și la publicitatea realizată;

7.2.2. bunurile sunt potrivite pentru scopul declarat de vânzător sau scopul pentru care sunt utilizate de obicei bunurile de acest fel,

7.2.3. bunurile corespund calității sau designului în eșantionul sau modelul convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinate în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,

7.2.4. bunurile sunt în număr, cantitate sau greutate corespunzătoare și

7.2.5. bunurile respectă cerințele normelor legale.

7.3. Dispoziții menționate la articolul 7.2. din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, pentru uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora, la bunuri folosite pentru defectul corespunzător nivelului de utilizare sau uzură, pe care bunurile le aveau atunci când au fost preluate de cumpărător sau dacă acest lucru se datorează naturii bunurilor. Cumpărătorul nu va avea dreptul la executare defectuoasă dacă Cumpărătorul a știut că bunurile au un defect sau dacă Cumpărătorul însuși a provocat defectul.

7.4. Dacă defectul apare în termenul de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate ca fiind defecte în momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite dreptul de executare defectuoasă care apare la bunurile de consum în termen de 24 de luni de la primirea acestora. Dacă perioada de timp în care bunurile pot fi utilizate este specificată pe bunurile vândute, pe ambalajul lor, în instrucțiunile care însoțesc bunurile sau în publicitate în conformitate cu alte norme legale, se aplică dispozițiile privind garanția calității.  Prin garanția calității vânzătorul garantează că pentru o anumită perioadă de timp bunurile sunt adecvate pentru utilizare în scopul obișnuit sau că își vor păstra proprietățile obișnuite.

7.5. Drepturile de executare defectuoasă sunt exercitate de cumpărător la vânzător, de regulă, prin interfața web a magazinului, sau la sediul social al vânzătorului. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o confirmare în scris cu privire la momentul în care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației solicită Cumpărătorul; și mai departe data și metoda de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia, eventual o justificare scrisă privind respingerea reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de Vânzător pentru efectuarea reparației.

7.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că are următoarele obligații preventive:

7.6.1. La selectarea bunurilor este necesar ca tipul și mărimea selectate ale produsului să corespundă nevoilor cumpărătorului. Înainte de achiziționarea produsului, cumpărătorul va ține cont de scopul utilizării acestuia, al executării, al compoziției materialelor și al modului de îngrijire a produsului. Doar bunurile care sunt alese bine din punct de vedere al tipului de sortiment și al funcționalității, satisfac valoarea și îndeplinesc scopul utilizării bunurilor.

7.6.2. Pe toată perioada de utilizare a bunurilor cumpărate, este necesar ca cumpărătorul să acorde o atenție suficientă regulilor de bază de utilizare a acestor bunuri. În special, este necesar să se ia în considerare toți factorii care afectează negativ funcționalitatea completă și durabilitatea produsului, cum ar fi: utilizarea excesivă a produsului, utilizarea produsului într-un scop necorespunzător.

7.6.3. O altă condiție necesară pentru menținerea calității bunurilor și funcționalitatea acestora este îngrijirea lor regulată. Trebuie menționat faptul că întreținerea necorespunzătoare sau nesatisfăcătoare a bunurilor, reduce substanțial funcționalitatea și durata de utilizare a acestora.

7.7. Metoda aplicării a reclamației este următoare:

7.7.1. Cumpărătorul poate face reclamația în condițiile mai sus amintite prin trimiterea la adresa specificată la articolul 13.9. a unei note cu descrierea detaliată a defectului. Dovada de achiziție a bunurilor reclamate la vânzător se face prin anexarea documentului care dovedește achiziționarea bunului, care se trimite împreună cu bunurile reclamate. Fără depunerea acestui document, vânzătorul va lua în considerare reclamația doar atunci, când cumpărătorul poate dovedi într-un mod credibil faptul, că bunurile reclamate a cumpărat de la vânzător. Costurile suportate în scopul exercitării dreptului de executare defectuoasă (pentru reclamație), le suportă cumpărătorul dar în cazul unei reclamații adeverite, are dreptul la despăgubiri. Cu toate acestea, dacă cererea de despăgubire nu se exercită în termen de 1 lună, după expirarea perioadei în care trebuie să se reclame defectul, instanța nu va acorda dreptul, dacă vânzătorul susține că cererea de despăgubire nu a fost exercitată la timp.

7.7.2. Despre începerea procedurii reclamației, a modului de soluționare a reclamației , eventual a duratei reparației, cumpărătorul va fi informat imediat.

7.7.3. În momentul notificării defectului Cumpărătorul îl va informa pe Vânzător despre tipul dreptului pe care l-a ales, sau, fără întârzieri nejustificate, îl va informa imediat după ce a notificat defectul. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului; acest lucru nu se aplică dacă cumpărătorul a solicitat repararea defectului, care se dovedește a fi ireparabil.

7.7.4. Reclamațiile, inclusiv înlăturarea defectelor, trebuie soluționate fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul sunt de acord cu o perioadă mai lungă.

7.7.5. Reclamația trebuie formulată în termenul specificat la articolul 7.4. Reclamațiile trebuie făcute, fără întârzieri nejustificate, imediat ce a apărut defectul. Orice întârziere și utilizarea continuă a mărfurilor pot determina adâncirea defectului, deprecierea bunurilor și pot fi motivul respingerii reclamației.

7.7.6. În cazul în care Cumpărătorul a reclamat în mod corect Vânzătorului defectul bunurilor, perioada pentru exercitarea drepturilor de executare defectuoasă sau perioada de garanție nu curge pentru perioada în care Cumpărătorul nu poate folosi bunurile defecte; concret aceasta înseamnă perioada de la exercitarea dreptului pentru executarea defectuoasă și până în ziua în care cumpărătorul este din nou obligat să preia bunul.

7.8. Defecte remediabile

7.8.1. Defectele remediabile sunt acele defecte care pot fi înlăturate prin reparații fără a compromite aspectul, funcția și calitatea bunului.

7.8.2. În cazul apariției unui defect remediabil, cumpărătorul are dreptul ca acesta să fie îndepărtat gratuit, în timp util și în mod corect.

7.8.3. Cu privire la reparație decide Vânzătorul, care îl informează imediat pe cumpărător. După reparație, bunurile vor fi trimise înapoi la adresa cumpărătorului.

7.8.4. Cumpărătorul și vânzătorul pot conveni asupra schimbării bunului (înlocuirea se poate face cu orice tip de bun), dacă acest fapt nu este disproporțional față de defectul constatat.  Dacă înlocuirea bunurilor nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului bunului.

7.8.5. În cazul unei defecțiuni remediabile, cumpărătorul are dreptul de înlocuire a bunului sau dreptul de a se retrage din contract dacă:

7.8.5.1. cererea nu a fost soluționată în termen de 30 de zile de la data revendicării sale și nu a fost încheiat niciun alt acord

7.8.5.2. Cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător bunurile din cauza apariției repetate a defectului remediabil după reparație, sau din cauza numărului mai mare de defecte remediabile. Reapariția defectului după reparație este cazul în care același defect, remediat cel puțin de două ori, ca urmare a aplicării dreptului de executare defectuoasă în termenul de exercitare a drepturilor, reapare. Bunurile suferă de un număr mai mare de defecte atunci, când în același timp reclamația se referă la cel puțin trei defecte remediabile în același timp.

7.9. Defecte iremediabile:

7.9.1. Un defect iremediabil este considerat a fi acel defect care nu poate fi înlăturat sau îndepărtarea acestuia nu este convenabilă, ținând cont de toate circumstanțele relevante.

7.9.2. Dacă defectul este iremediabil, ceea ce împiedică utilizarea normală a bunurilor ca bunuri fără defecte, cumpărătorul are dreptul:

7.9.2.1. să solicite înlocuirea bunurilor cu altele noi, dacă acestea sunt disponibile la vânzător,

7.9.2.2. sau să se retragă din contractul de vânzare.

7.9.3. Dacă natura defectului iremediabil nu împiedică utilizarea corectă a bunurilor ca bunuri fără defecte (de exemplu, defecte estetice) și cumpărătorul nu necesită înlocuirea mărfii, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau se poate retrage din contract. La acordarea reducerii, se va ține cont de natura defectului, gradul și modul de uzură ale produsului, durata de utilizare a acestuia și posibilitățile de utilizare ulterioară a acestuia.

7.10. Cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care Vânzătorul nu-i poate livra bunuri noi fără defecte, nu poate înlocui piesele sau repara bunurile sau dacă Vânzătorul nu reușește să remedieze situația în perioada specificată de lege sau dacă remedierea problemei ar însemna pentru Cumpărător greutăți semnificative.

7.11. Cumpărătorul este obligat să ridice bunurile reclamate în termen de 1 lună de la expirarea termenului în care ar fi trebuit soluționată reclamația și dacă aceasta a fost soluționată ulterior, în termen de 1 lună de la notificarea soluționării acesteia, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul se înțeleg altfel. În cazul în care Cumpărătorul nu-și ridică bunurile reclamate în termenul specificat, Vânzătorul va avea dreptul la o taxă de stocare de 5 LEI pe zi începând din prima zi când expiră termenul pentru ridicarea bunurilor reclamate.

7.12. În cazul în care Cumpărătorul nu-și ridică bunurile reclamate nici chiar după 6 luni după ce Vânzătorul l-a informat despre soluționarea reclamației, Vânzătorul va avea dreptul să vândă aceste bunuri, fapt cu care îl va înștiința pe Cumpărător în cadrul notificării privind rezolvarea reclamației sau ulterior. Pentru vânzări cu forțe proprii se aplică prevederile § 2428 din Codul civil. În cazul în care bunurile reclamate sunt de nevândut sau sunt deteriorate grav, Vânzătorul are dreptul să distrugă sau să arunce aceste bunuri după trecerea perioadei de 6 luni în mod inutil.

7.13. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte, pot fi reglementate de Codul reclamațiilor ale vânzătorului.

 1. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.

8.2. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că software-ul și alte componente care formează interfața web a magazinului (inclusiv fotografiile bunurilor oferite) sunt protejate de drepturi de autor.  Cumpărătorul se angajează să nu întreprindă nicio activitate care să îi permită lui sau terților să modifice sau să folosească în mod neîndreptățit software-ul sau alte componente care constituie interfața web a magazinului.

8.3. Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mecanisme, programe software sau alte proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea Interfeței Web Magazin, atunci când utilizează Interfața Web a Magazinului. Interfața web a magazinului poate fi utilizată numai în măsura în care nu aduce atingere drepturilor altor clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu scopul său.

8.4. În relația dintre Vânzător și Cumpărător, vânzătorul nu este legat față de acesta din urmă prin niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civil.

8.5. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că Vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile care rezultă din interferența terților cu site-ul său web sau din utilizarea site-ului cu încălcarea scopului pentru care a fost conceput.

8.6. Prin aceasta Cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor în sensul prevederilor paragraf. 1765 alin. 2 din Codul civil.

8.7. Rezolvarea reclamațiilor consumatorilor le asigură vânzătorul prin intermediul adresei electronice info@outdoorlive.ro. Informații despre soluționarea reclamației Cumpărătorului, le va trimite Vânzătorul pe adresa de e-mail a Cumpărătorului.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1. Obligația sa de a informa cumpărătorul în sensul articolului 13 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE ( regulamentul general privind protecția datelor personale) (denumit în continuare „Regulamentul GDPR”) referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării contractului de vânzare, în scopul negocierii asupra contractului de vânzare, și pentru îndeplinirea obligațiilor de drept public ale Vânzătorului, Vânzătorul le îndeplinește prin intermediul documentului special.

 1. TRIMITEREA MESAJELOR CU CARACTER COMERCIAL ȘI DEPOZITARE COOKIES

10.1. În conformitate cu prevederile § 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 Culegere de legi, privind anumite servicii ale societății informaționale și cu privire la modificările la anumite acte (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), astfel cum a fost modificată, Cumpărătorul este de acord cu trimiterea, de către vânzător, de informații comerciale la adresa electronică sau numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de a informa cumpărătorul, în sensul articolului 13 din GDPR, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de informații cu caracter comercial prin intermediul unui document special.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe computerul său. În cazul în care există posibilitatea efectuării achiziționării de pe site-ul web și a îndeplinirii obligațiilor vânzătorului în baza contractului de vânzare fără depunerea așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu teza anterioară. Aflați mai multe despre cookie-uri aici.

 1. SOLUȚIONAREA LITIIGILOR

11.1. Litigii reciproce dintre vânzător și cumpărător sunt soluționate de instanțe.

11.2. În conformitate cu Legea nr. 634/1992 Culegere de legi, privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată, cumpărătorul care este consumator are dreptul la o soluționare extrajudiciară a litigiului de consumator care rezultă din contractul de vânzare.  Acestui scop servește Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul social în Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, 011865 Bucuresti, adresa de internet: https://anpc.ro/.

11.3. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor este inițiată exclusiv la propunerea consumatorului și numai în cazul în care litigiul nu a fost soluționat direct cu vânzătorul. Propunerea poate fi depusă în termen de cel mult un an de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul pentru prima dată față de vânzător.

11.4. Consumatorul are dreptul să înceapă o soluționare extrajudiciară a litigiilor online prin intermediul platformei ODR disponibile pe site-ul web https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5. Vânzătorul are dreptul să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale iar activitatea Vânzătorului nu mai este supusă în plus niciunei alte autorizații. Controlul comerțului intră în sfera de competență a Biroului de Licențe Comerciale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de către Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (https://anpc.ro/) supraveghează respectarea obligațiilor în temeiul Legii nr. 634/1992 Culegere de legi privind protecția consumatorilor, în enunțul valabil.

 1. LIVRARE

12.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența legată de contractul de vânzare trebuie să fie transmisă celeilalte părți contractante, în scris, prin poștă electronică, personal sau recomandat prin intermediul furnizorului de servicii poștale (în funcție de alegerea expeditorului). Aceasta este livrată cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator.

 1. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Dacă relația legată de utilizarea site-ului web sau raportul juridic stabilit prin contract de vânzare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord ca relația să fie reglementată de legislația română. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg din reglementări legale, în general obligatorii.

13.2. În cazul în care cumpărătorul este o entitate străină, legislația română se aplică raporturilor juridice care decurg din contract de vânzare sau oricărui alt raport juridic apărut în legătură cu utilizarea serviciilor magazinului online. În același timp, aplicarea Convenției ONU privind contractele pentru vânzarea internațională a bunurilor este în mod expres exclusă.

13.3. Dacă orice prevedere a Termenilor și condițiilor este invalidă sau ineficientă sau devine astfel, dispoziția invalidă se înlocuiește cu o dispoziție al cărei sens este cât se poate de apropiat dispoziției invalide. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

13.4 Dacă cumpărătorul nu este mulțumit de soluționarea plângerii sau a reclamației din partea vânzătorului, sau dacă eventual nu dorește deloc să comunice cu Vânzătorul, cumpărătorul este îndreptățit să adreseze plângerile sale autorității de supraveghere relevante, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (https://anpc.ro/).

13.5 Contractul de vânzare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

13.6 Orice soluții non-standard (bunuri care nu sunt în stoc, oferte de alte culori, tip…) sunt soluționate prin acord prin intermediul interfeței web a magazinului sau prin alte mijloace de comunicare (e-mail, telefon,…).

13.7. Un formular tip pentru retragerea din contractul de vânzare este atașat la Termeni și condiții.

13.8. Informații de contact ale vânzătorului:

Denumirea: SJS Distrib s.r.o.

Adresa: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Republica Slovacă

E-mail: info@outdoorlive.ro

Număr de telefon: +40 312 296 611

Număr cont (IBAN): RO37 BACX 0000 0022 2296 0000

13.9. Adresa pentru returnare produselor, schimbarea produselor și reclamaţii:

Packeta Romania s.r.l.
93556556
Strada Virginia Nr. 4
077096
Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13

13.10. Prin trimiterea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a citit Termeni și condiții generale și că este în întregime de acord cu acestea.

13.11. Acești Termeni și condiții intră în vigoare în ziua anunțării lor, adică pe data de 13. 2. 2020.

La Dolný Kubín în ziua de 13. 2. 2020.